Familie
recht

Citylex biedt professionele hulp bij scheiding, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Neem contact met ons op indien u gebruik wenst te maken van onze expertise.

1

Echtscheiding

2

Procedure

3

Gezag en omgang

4

(Kinder)alimentatie

5

Verdeling

6

OTS/UHP

Echtscheiding

Uit elkaar gaan als echtgenoten of partners is vaak een emotievolle gebeurtenis. Om daarbij goed juridisch te worden ondersteund is van groot belang.

Citylex heeft de kennis in huis om dit uiteengaan in de juiste banen te leiden, zowel bij afwikkeling van de huwelijksgemeenschap als alimentatieberekeningen en opstellen van een Ouderschapsplan.

De procedure beëindiging geregistreerd partnerschap is grotendeels gelijk aan de echtscheidingsprocedure. Het uiteengaan als samenlevers (met of zonder samenlevingsovereenkomst) is procedureel gezien enigszins anders.

Echtscheiding procedure

Een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank kan gezamenlijk of éénzijdig zijn. Een gezamenlijk verzoek wordt door beide partijen ingediend, die (zonder strijd) onderling afspraken maken over de scheiding, waaronder de verdeling van de bezittingen en schulden, de eventuele (kinder)alimentatie en zorgregeling voor de kinderen.

Daarbij wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld, zodat de procedure vaak zonder zitting en binnen korte termijn kan worden afgedaan. Een éénzijdig verzoek duurt meestal langer, maar komt in de praktijk vaker voor.

Heeft u minderjarige kinderen, dan dient u verplicht een ouderschapsplan bij het echtscheidingsverzoek te voegen. Dit kan de advocaat opstellen.

Gezag en omgang

Indien kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren, hebben beide ouders meestal het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat betekent dat beide ouders volgens de wet rechten en plichten ten aanzien van de kinderen kunnen uitoefenen, waaronder bijvoorbeeld het door de rechtbank op korte termijn laten vaststellen van een omgangsregeling en het vragen van vervangende toestemming aan de rechtbank, indien de andere ouder zijn/haar medewerking weigert te verlenen, terwijl dat wel noodzakelijk is in het belang van het kind. Denk hierbij aan de aanvraag voor een paspoort of toestemming om met een kind naar het buitenland te reizen.

In verband met een echtscheiding of in andere gevallen waarbij een relatie is geëindigd, is een ouderschapsplan soms verplicht, maar soms ook gewoon praktisch. Mocht het u als ouders niet lukken dit plan onderling op te stellen dan kunt u de rechtbank laten verzoeken een omgangsregeling met uw kind of kinderen vast te stellen.

(Kinder)alimentatie

Als ex-echtgeno(o)t(e) heeft u mogelijk recht op Partneralimentatie. Indien u daarvoor een aanvraag bij de rechtbank wilt indienen kan dat ook na een echtscheidingsprocedure. U als alimentatiegerechtigde kunt dit verzoek doen, maar bent u (mogelijk) alimentatieplichtig, dan kunt u zich ook verweren tegen een verzoek dat door de andere echtgeno(o)t(e) is ingediend.

De ouder van een bij hem of haar wonend kind kan de andere ouder om Kinderalimentatie vragen. Ook indien geen sprake was van huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst.

Het kantoor kan een Alimentatieberekening voor u maken met behulp van het door de rechtbank gehanteerde rekenprogramma. Daardoor kunt u zien of u in aanmerking komt voor Partner- en/of Kinderalimentatie of hoeveel u (als alimentatieplichtige) dient te betalen.

Verdeling Huwelijksgoederen gemeenschap

Indien u gehuwd bent voor 1 januari 2018 geldt bij een regulier huwelijk (dus zonder huwelijkse voorwaarden) dat partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. In geval van echtscheiding komen dan in principe alle bezittingen en schulden voor de helft aan ieder der partijen toe.

Bent u na 1 januari 2018 gehuwd, dan geldt voor u de Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen, waarbij – kort gezegd – de bezittingen en schulden van voor het huwelijk bij de betreffende huwelijkspartner blijven en al hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkregen, gezamenlijk bezit (of schuld) wordt.

De Boedel betreft de volledige gemeenschap van huwelijkse goederen, dus alle bezittingen en schulden van Partijen. Onderdeel van de boedel is de inboedel, die enkel de goederen in de woning omvat. Een andere belangrijke term is lijfgoederen, de persoonlijke goederen, waaronder kleding, sieraden en verzorgingsgoederen, die in de praktijk buiten de verdeling vallen en aan de betrokken partij toekomen.

De verdeling van deze ‘huwelijksgoederen’ kunnen Partijen onderling vaststellen of kan door de rechtbank worden bepaald.

OTS/UHP door
de Raad voor de Kinderbescherming

In geval van (dreigende) ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van uw kinderen door de Raad voor de Kinderbescherming, kan het verstandig zijn om u door een advocaat bij de behandeling van het verzoekschrift ter zitting te laten vertegenwoordigen. Bij spoed uithuisplaatsingen dient vaak snel te worden gehandeld, nu de zaak dan binnen zeer korte tijd op zitting komt. Ook kan een advocaat voor u om opheffing van OTS en/of UHP verzoeken. Het kantoor staat u daarin graag bij.

Citylex gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website volgen en verzamelen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Daarnaast bevat onze website functionaliteiten waar u uw persoonsgegevens achter kunt laten. Klik hier voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens.

Citylex is tevens actief in de volgende locaties: